maysamarket.mail@gmail.com

ผลิตกระถินป่น และกระถินสับตากแห้ง ไว้จำหน่ายเป็นจำนวนมาก เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบผสมอาหารสัตว์สำหรับไก่ไข่ เป็ดไข่ นกกระทา ปลากินพืช โคเนื้อและโคนม ฯลฯ และยังสามารถนำไปเป็นส่วนผสมในการเพาะเห็ดได้อีกด้วย สนใจติดต่อ คุณอุเทน โทร.087-0783757

ราคา ฿
  • อุเทน
  • 0870783757
  • เทศบาลตลาดสำรอง
  • ท่าม่วง
  • 56
  • 71110
  • กระถินป่น กระถินแห้งสับ
  • เขียว

ผลิตกระถินป่น และกระถินสับตากแห้ง ไว้จำหน่ายเป็นจำนวนมาก เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบผสมอาหารสัตว์สำหรับไก่ไข่ เป็ดไข่ นกกระทา ปลากินพืช โคเนื้อและโคนม ฯลฯ และยังสามารถนำไปเป็นส่วนผสมในการเพาะเห็ดได้อีกด้วย สนใจติดต่อ คุณอุเทน โทร.087-0783757
364
/