maysamarket.mail@gmail.com
Xylose

บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด ดำเนินธุรกิจ นำเข้าส่งออก และจำหน่าย

ดี-ไซโลส, ไซโลส, น้ำตาลไซโลส, ซีโลส, D-Xylose, Xylose

สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายขายและการตลาด บจก.ไทยโพลีเคมิคอล

36/1 หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร 034496284, 034854888, 0861762992, 0824504888, 0868850111

 

Keyword, D-Xylose, Xylose, ดี-ไซโลส, ไซโลส, ดี-ซีโลส, ซีโลส, น้ำตาลไซโลส, น้ำตาลซีโลส, สวีทเทนเนอร์, Sweetener, Sugar substitute, Sweetening agent, สวีทเทนนิ่งเอเจ้น, สารให้ความหวาน, สารเพิ่มความหวาน, สารทดแทนน้ำตาล

 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่าย สารให้ความหวาน, สารทดแทนน้ำตาล, Sweetener, Sugar substitute, Sweetening agent, สวีทเทนนิ่งเอเจ้น, สวีทเทนเนอร์ อีกหลายรายการได้แก่

Acesulfame-KE950, INS950, อะซีซัลเฟมเค, เอซีซัลเฟมเค, ACK sweetener, สารให้ความหวานแทนน้ำตาล

Acesulfame Potassium, อะซีซัลเฟมโปแตสเซียม, เอซีซัลเฟมโปแตสเซียม

Aspartame, E951, INS951, แอสปาร์แตม, แอสพาร์แตม, แอสปาแตม, แอสปาร์เทม, แอสพาร์เทม, แอสปาเทม

Dextrose anhydrous, เด็กโตรสแอนไฮดรัส, เด็กซ์โตรสแอนไฮดรัส, เด็กโทรสแอนไฮดรัส, เด็กซ์โทรสแอนไฮดรัส

Dextrose monohydrate, เด็กโตรสโมโนไฮเดรต, เด็กซ์โตรสโมโนไฮเดรต, เด็กโทรสโมโนไฮเดรต, เด็กซ์โทรสโมโนไฮเดรต

Ethyl Maltol, Food enhancer, เอทิลมัลทอล, เอททิลมัลทอล, เอทิลมัลตอล, เอททิลมัลตอล,

Isomalt, ไอโซมอลท์, ไอโซมอลต์, E953, INS953, Sugar replacer, Sugar Replacing agent

Maltodextrin, มอลโตเด็กตริน, มอลโตเด็กซ์ตริน, มัลโตเด็กตริน, มอลโทเดกซ์ทริน, มอลโทเด็กซ์ทริน

Sodium Cyclamate, E952, INS952, โซเดียมไซคลาเมต, โซเดียมไซคลาเมท, แป้งหวาน

Sodium Saccharin, E954, INS954, โซเดียมซัคคาริน, โซเดียมซักคาริน, โซเดียมแซ็กคาริน, ดีน้ำตาล, ขัณฑสกร

Sorbitol, Sorbitol syrup, Sorbitol 70%, E420, INS420, ซอร์บิทอล, ซอร์บิทอลไซรัป

Sucralose, E995, INS995, ซูคราโลส, Sugar replacer

Xylitol, E967, INS967, ไซลิทอล, น้ำตาลเทียม, สารให้ความหวานทดแทนน้ำตาล

Xylose, D Xylose, ไซโลส, ดี-ไซโลส, น้ำตาลไซโลส, Sugar replacer

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ที่ฝ่ายขาย บจก.ไทยโพลีเคมิคอล

โทร 034496284, 034854888, 0861762992, 0824504888, 0868850111

 

ราคา 1 ฿
ราคาปกติ 2 ฿
 • Technical Sales
 • 0861762992
 • 36/1 ม.9 ต.นาดี
 • Samutsakhon
 • 59
 • 74000
 • ดี-ไซโลส, ไซโลส, น้ำตาลไซโลส, ซีโลส, D-Xylose, Xylose
 • Xylose
 • white
 • 25 kg
 • 1

บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด ดำเนินธุรกิจ นำเข้าส่งออก และจำหน่าย

ดี-ไซโลส, ไซโลส, น้ำตาลไซโลส, ซีโลส, D-Xylose, Xylose

สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายขายและการตลาด บจก.ไทยโพลีเคมิคอล

36/1 หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร 034496284, 034854888, 0861762992, 0824504888, 0868850111

 

Keyword, D-Xylose, Xylose, ดี-ไซโลส, ไซโลส, ดี-ซีโลส, ซีโลส, น้ำตาลไซโลส, น้ำตาลซีโลส, สวีทเทนเนอร์, Sweetener, Sugar substitute, Sweetening agent, สวีทเทนนิ่งเอเจ้น, สารให้ความหวาน, สารเพิ่มความหวาน, สารทดแทนน้ำตาล

 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่าย สารให้ความหวาน, สารทดแทนน้ำตาล, Sweetener, Sugar substitute, Sweetening agent, สวีทเทนนิ่งเอเจ้น, สวีทเทนเนอร์ อีกหลายรายการได้แก่

Acesulfame-KE950, INS950, อะซีซัลเฟมเค, เอซีซัลเฟมเค, ACK sweetener, สารให้ความหวานแทนน้ำตาล

Acesulfame Potassium, อะซีซัลเฟมโปแตสเซียม, เอซีซัลเฟมโปแตสเซียม

Aspartame, E951, INS951, แอสปาร์แตม, แอสพาร์แตม, แอสปาแตม, แอสปาร์เทม, แอสพาร์เทม, แอสปาเทม

Dextrose anhydrous, เด็กโตรสแอนไฮดรัส, เด็กซ์โตรสแอนไฮดรัส, เด็กโทรสแอนไฮดรัส, เด็กซ์โทรสแอนไฮดรัส

Dextrose monohydrate, เด็กโตรสโมโนไฮเดรต, เด็กซ์โตรสโมโนไฮเดรต, เด็กโทรสโมโนไฮเดรต, เด็กซ์โทรสโมโนไฮเดรต

Ethyl Maltol, Food enhancer, เอทิลมัลทอล, เอททิลมัลทอล, เอทิลมัลตอล, เอททิลมัลตอล,

Isomalt, ไอโซมอลท์, ไอโซมอลต์, E953, INS953, Sugar replacer, Sugar Replacing agent

Maltodextrin, มอลโตเด็กตริน, มอลโตเด็กซ์ตริน, มัลโตเด็กตริน, มอลโทเดกซ์ทริน, มอลโทเด็กซ์ทริน

Sodium Cyclamate, E952, INS952, โซเดียมไซคลาเมต, โซเดียมไซคลาเมท, แป้งหวาน

Sodium Saccharin, E954, INS954, โซเดียมซัคคาริน, โซเดียมซักคาริน, โซเดียมแซ็กคาริน, ดีน้ำตาล, ขัณฑสกร

Sorbitol, Sorbitol syrup, Sorbitol 70%, E420, INS420, ซอร์บิทอล, ซอร์บิทอลไซรัป

Sucralose, E995, INS995, ซูคราโลส, Sugar replacer

Xylitol, E967, INS967, ไซลิทอล, น้ำตาลเทียม, สารให้ความหวานทดแทนน้ำตาล

Xylose, D Xylose, ไซโลส, ดี-ไซโลส, น้ำตาลไซโลส, Sugar replacer

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ที่ฝ่ายขาย บจก.ไทยโพลีเคมิคอล

โทร 034496284, 034854888, 0861762992, 0824504888, 0868850111

 

2706
/